Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Voorzieningen als extra Corona-maatregel?

Bij het schrijven van een column in deze tijd kun je niet om de huidige maatschappelijke situatie heen. En tegelijkertijd kun je er niets over schrijven. De wereld van vandaag is een andere dan die van morgen. Naast de vele fiscale maatregelen die bij iedereen inmiddels wel bekend zijn, is er mogelijk nog een andere fiscale regeling die u nog kunt toepassen in uw aangifte vennootschapsbelasting van 2019: de voorziening.

Op grond van het zogenoemde Baksteenarrest mag bij het bepalen van de winst rekening worden gehouden met bepaalde toekomstige uitgaven. Hierbij is het van belang dat:

      1. de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan,
      2. de uitgaven aan die periode kunnen worden toegerekend, en
      3. het redelijke zeker is dat de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorbeelden van mogelijke voorzieningen zijn de onderhoudsvoorziening bij panden, uitgaven voor garanties, transitievergoedingen, reorganisatie of jubilea.

Het zal u niet verbazen dat ook deze fiscale mogelijkheid nog al eens een heus strijdtoneel voor de Belastingdienst en belastingplichtigen vormt. De Belastingdienst stelt de nodige voorwaarden. Over het algemeen zal per onderdeel waar u een voorziening voor wilt vormen gedetailleerd moeten worden aangegeven welk bedrag u in de toekomst zult uitgeven, en dit jaarlijks moeten actualiseren.

Toch loont het de moeite om eens goed te kijken of het mogelijk is om voorzieningen te vormen. Door de genoemde strijd zijn de kaders en berekeningswijze inmiddels redelijk uitgekristalliseerd. En het actueel houden van de voorziening is voor veel ondernemingen niet een grote moeite. Als de berekeningswijze staat, dan is het vaak niet meer dan ieder jaar een aantal variabelen aanpassen.

Bij de onderhoudsvoorziening (bijvoorbeeld voor onderhoud aan een pand) is het met name van belang dat de uitgaven ook écht zien op onderhoud. Het verschil met verbeteringen is niet altijd eenvoudig te zien. Als sprake is van een verbetering dan verlagen de uitgaven het resultaat niet. Volgens de rechtspraak kan een uitgave ten laste van het resultaat worden gebracht, als deze “niet leidt tot hogere jaarlijkse nutsprestaties of levensduurverlenging van het bedrijfsmiddel”. In normaal Nederlands: een bitumen dak vervangen is onderhoud en het isoleren van een pand is een verbetering.

Om de voorziening voor u nog wat aantrekkelijker te maken is het mogelijk om toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in het verleden in te halen. Als bijvoorbeeld uw bitumen dak 6 jaar terug is vervangen en over 4 jaar weer moet worden vervangen, dan kunt u nu een voorziening voor 6/10e deel van de kosten ten laste van uw resultaat brengen.

Veel ondernemers zijn op dit moment bezig om hun huidige kosten terug te brengen. Misschien is het goed om de toekomstige uitgaven ook eens goed in kaart te brengen en na te gaan of het vormen van voorzieningen per 31 december 2019 nog mogelijk is. Dan sponsort de Belastingdienst u nog een beetje extra.

Jan van Neerbos

 

 

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey