Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden

Samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden
Het nieuwe bestuur van Zuid-Holland staat voor de opgave om de provincie de komende periode verder te brengen en de inwoners te laten genieten van de brede welvaart in onze provincie. De regio Drechtsteden draagt graag bij aan die opgave. Ons motto is: Goed leven in de Drechtsteden! In de Groeiagenda 2030 hebben we vastgelegd wat we gaan doen om de regio een stap verder te brengen. Vooral sociaaleconomisch blijven we achter ten opzichte van andere regio’s. Ondanks onze inspanningen in het verleden is er meer nodig om de regio op niveau te brengen. Samen met de provincie willen wij koers zetten op een nieuwe toekomst.

Motto: Goed Leven in de Drechtsteden!
De Drechtsteden willen als regio een stevige bijdrage aan Zuid-Holland leveren. Dat doen we door als overheid, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen te slaan en in te zetten op de thema’s Wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. Onze ambities op deze thema’s hebben we vastgelegd in de Groeiagenda 2030. Wij zijn ervan overtuigd, dat – door samenwerking en grootschalige investeringen met internationale bedrijven en partners als drijvende kracht – er binnen de regio unieke en aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsmilieus ontstaan, met voorzieningen die bij een stedelijk gebied van 300.000 inwoners passen. Goed leven in de Drechtsteden! Met de Groeiagenda willen de Drechtsteden sociaaleconomisch beter in balans komen: in de periode tot 2030 willen wij 25.000 nieuwe woningen bouwen (om ook nieuwe, hoogopgeleide doelgroepen aan te trekken), 30.000 nieuwe banen creëren (in de smart industry en stedelijke bedrijvigheid) en een systeemsprong maken in het mobiliteitssysteem (gericht op meer gebruik OV/fiets en smart mobility). Dit willen we graag samen doen met de Provincie! Concreet zijn er 3 ontwikkelingen in onze regio waarop we met de provincie het kompas op gelijk willen stellen:

1. Spoorzone Drechtsteden: Stedelijkheid van Allure
De komende jaren staan we voor de uitdaging om de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht tot ontwikkeling te brengen. Het is dé sleutel voor de regio om verstedelijking verder vorm te geven. Als onderdeel van de Verstedelijkingsalliantie langs de Oude Lijn (Leiden-Dordrecht) willen provincie en betrokken gemeenten hier tot 2040 170.000 woningen willen realiseren, in combinatie met hoogfrequent OV. In de periode tot 2030 willen we hier 6000 tot 9000 woningen realiserenen, 2500 nieuwe banen realiseren éen de ruimtelijke barrières in het gebied slechten. Duurzame mobiliteit is een belangrijke factor in de groei van woningen en een innovatieve economie. We willen daarom de infrastructurele verbindingen met de Zuidvleugel versterken. De benodigde investering is ca. 50 miljoen. We doen een beroep op de provincie om samen de komende periode te investeren in de benodigde regionale ( OV) –infrastructuur. Daarnaast rekenen we op de provincie in onze lobby om het vervoer van gevaarlijke stoffen anders te routeren, een goede en cruciale verbindingen met Brabant te behouden en lightrail in te zetten op de oude lijn in Dordrecht.

2. Van metaal naar digitaal: op de oevers begint het
De Maritieme maakindustrie in onze regio maakt de stap van metaal naar digitaal:. een duurzame transitie van onze ambachtelijke bedrijven naar een circulaire – kennisgedreven industrie. We hebben wereldspelers als Fokker, Damen, Boskalis, Heerema, Royal IHC en Oceanco in huis en daar zijn we trots op. En die wereldspelers zijn sterk verbonden met de vele ‘verborgen parels’ van het MKB in de regio. Samen zetten zij nieuwe technologieën om in tastbare producten. Goed aangesloten op de kenniscentra in Delft en Eindhoven, vormen de Drechtsteden meer en meer een ‘innovation district’ waar nieuwe toepassingen in hoog tempo in praktijk worden gebracht. Oude industrieterreinen langs onze oevers bieden ruimte voor deze transitie. Deze terreinen willen we transformeren naar een hoogtechnologische, datagedreven smart-industry. Zo werken we in triple helixverband aan versterking van het ‘ecosysteem’ van de slimme maakindustrie, met innovatie en verduurzaming als belangrijke pijlers. Vertrekpunt is dat we inzetten op een gezonde arbeidsmarkt. Goede arbeidskrachten zijn essentieel voor innovatie en groei, maar is ook schaars. WeE vragen de provincie om steun bij de regiodeal met het Rijk om deze ontwikkeling op onze oevers mogelijk te maken.

Energietransitie: een groots begin
De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden (februari 2018) zijn we als regio koploper in Nederland. Omdat we weten wat we willen, maar vooral ook omdat inwoners, bedrijven, woningcorporaties, de overheid en andere partijen met elkaar samenwerken. Onze aanpak levert ons schone, duurzame en betaalbare energie op. Maar ook een regio waarin het prettig wonen, werken en vertoeven is. We verwachten mede dankzij de energietransitie minder files, een schonere lucht, meer werkgelegenheid en een betere kwaliteit van woningen. De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!
In de Drechtsteden is bijvoorbeeld zeer veel potentie voor warmtenetten als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving. In deze bestuursperiode hebben wij een unieke casus waarmee 35.000 corporatiewoningen en particuliere woningen in hoog tempo aardgasvrij worden gemaakt. De Drechtsteden bieden hiermee een omvangrijk project waarmee we een wezenlijke bijdrage leveren aan het landelijke klimaatakkoord. Door ons hoge tempo kunnen andere regio’s en provincies bovendien profiteren van de lessen en inzichten die wij in deze grootschalige casus opdoen. Hierbij gaat het om lessen in de volle breedte, uiteenlopend van participatie tot netwerksamenwerking tussen o.a. woningbouwcorporaties, warmteleverancier, netbeheerder, gemeenten en provincie. We vragen steun om samen met onze partners (Europese) fondsen op het gebied van warmtenetten en de energietransitie te ontsluiten en te co-financieren én ons waar mogelijk te steunen om barrières te slechten.

Tot slot
Goed leven in de Drechtsteden is ons motto. We roepen de provincie op om samenwerking met de Drechtsteden in de volgende periode met nieuwe kracht voort te zetten en een gezamenlijke koers te varen. Voor een krachtige provincie Zuid-Holland!

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey