Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Gaat u in 2019 ook dividend uitkeren?

Het jaar 2019 is informeel al bestempeld als ‘het dividendjaar’. Omdat dividend uitkeren de komende jaren in veel gevallen meer belasting gaat kosten, kiezen veel ondernemers er voor om dit jaar nog een (extra) dividend uit te keren. Maar waar doet u nu eigenlijk verstandig aan?

Indien u 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit, bent u een aanmerkelijkbelanghouder. De aandelen bevinden zich dan in box 2 van de inkomstenbelasting. U hoeft niet jaarlijks belasting te betalen over de waarde van de aandelen (zoals in box 3), maar u betaalt wel belasting als u een dividend uitkeert of de aandelen verkoopt.

Het belastingtarief in box 2 is vanaf de invoering in 2001 altijd 25% geweest. In 2020 wordt dit tarief echter verhoogd naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Stel dat u in 2021 een bruto-dividend wilt uitkeren van € 100.000 dan betaalt u uiteindelijk € 26.900 aan belasting terwijl dat nu nog € 25.000 zou zijn. Een verschil van € 1.900 netto-privégeld en dat is toch makkelijk verdiend.
Volgens het Ministerie van Financiën zijn er ongeveer 355.000 huishoudens met een aanmerkelijk belang. In de meeste gevallen (61%) wordt daarbij door de aandeelhouder geleend van de eigen vennootschap; de wel bekende rekening-courantschuld. Daarnaast komt het ook veel voor dat van de vennootschap wordt geleend voor de eigen woning.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor schulden aan de eigen vennootschap. Voor grote schulden (meer dan € 500.000) is inmiddels een wetsvoorstel beschikbaar om dit fiscaal aan te pakken. Maar ook voor lagere schulden kan de Belastingdienst stellen dat er eigenlijk al een dividend heeft plaatsgevonden. Zeker indien er bedragen zijn opgenomen voor consumptieve doeleinden.

Om die reden zullen veel ondernemers ervoor kiezen om in 2019 schoon schip te maken en de schulden af te lossen. Door daarbovenop nog een extra dividend uit te keren, ontstaat een vordering op de eigen vennootschap. Hierdoor ontstaat ruimte om ook de komende jaren eenvoudig opnames in rekeningcourant te kunnen doen.

Mijn ervaring is dat de gemiddelde ondernemer belastingheffing het liefst zo veel mogelijk probeert uit te stellen. Liever laat men het bedrag nog renderen in de eigen vennootschap of worden hiermee investeringen gedaan. Zeker voor ondernemers die een deel van hun vermogen op de zakelijke spaarrekening hebben staan, kan het echter goed zijn om toch te kiezen voor een dividend. Het is immers niet de verwachting dat zij binnen een periode van tien jaar voldoende rente gaan ontvangen om het gestegen belastingtarief te kunnen compenseren.
Natuurlijk is het niet in alle gevallen mogelijk om de belasting over het dividend te kunnen betalen. Niet iedere ondernemer heeft genoeg cash-geld beschikbaar. Daarnaast kan er soms sprake zijn van te weinig eigen vermogen, zeker indien er nog sprake is van een pensioen in eigen beheer.

Samenvattend geldt dat u een (consumptieve) rekening-courantschuld in de regel het beste kunt aflossen door een dividend uit te keren in 2019. Afhankelijk van verwachte toekomstige opnames en het tussentijdse rendement kan nog een hoger dividendbedrag worden uitgekeerd.

Hoe dan ook rekenen ze er in Den Haag alvast op dat er in 2019 aardig wat dividend uitgekeerd gaat worden. In de begroting is voor meer dan een miljard aan extra opbrengsten opgenomen. Dus zonder uw dividend, hebben we straks in Nederland misschien wel een begrotingstekort. Kortom: u kunt dit jaar eigenlijk niet maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder een groot dividend uit te keren.

Jan van Neerbos
Partner belastingadviseur

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey