Van soft controls naar harde targets 15 december 2021

Woensdag 15 december 2021, 16.30 – 20.00 uur

Van soft controls naar harde targets

(praktische toepassing soft controls, actualiteiten en doorkijk “Opgaven en middelen” woningcorporaties)

Op woensdag 15 december 2021 organiseert de Verstegen VGZ Academy weer een bijeenkomst voor woningcorporaties met als onderwerpen:

  • toepassing van soft controls in de praktijk
  • diverse actualiteiten woningcorporaties; en
  • een doorkijk van de “Opgaven en middelen” voor de eigen woningcorporatie

Inhoud

Praktische toepassing soft controls

Volgens de Governance code besteden bestuurders en RvC aandacht aan soft controls. Maar hoe richt je dat in? Sanne Hardenbol heeft in het kader van haar SPD-opleiding voor controller onderzoek gedaan naar soft controls. Centraal daarbij stond de vraag “Hoe kun je soft controls toetsen in de praktijk”. Ze heeft bij een woningcorporatie van circa 2.000 vhe gekeken naar de organisatiecultuur, leiderschap en de gehanteerde gedragscode. Aan de hand van vragen die zijn uitgezet binnen de organisatie heeft ze vervolgens in kaart gebracht of en zo ja welke verschillen er zijn tussen MT en de organisatie. Sanne is momenteel werkzaam als financieel adviseur planning en control bij diverse woningcorporaties.

Actualiteiten

In de wet- en regelgeving zijn er een aantal actualiteiten die wij voor de pauze graag met u delen. Het gaat hierbij onder meer om het Accountantscontroleprotocol 2021, de praktische uitwerking van de ruil van de Vestialeningen, ontwikkelingen in de Verhuurderheffing, Europees aanbestedingsbeleid voor woningcorporaties en de doorwerking van fiscale maatregelen die met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Deze onderwerpen zullen worden behandeld door onze woningbouwspecialisten Angelique van Horik en Moussa Azzaimi.

Doorkijk opgaaf en middelen voor de eigen woningcorporatie

Opgaven en middelen: woningcorporaties raken uit balans. Uit een onderzoek van een aantal Ministeries en Aedes blijkt dat woningcorporaties de maatschappelijke opgaven van nieuwbouw en verduurzaming niet kunnen oppakken. Regionaal ontstaan er in 2024 al financiële knelpunten, vanaf 2028 is er sprake van een sectorbreed tekort. De prognoses van woningcorporaties kijken in de regel 5 tot 10 jaar vooruit. Nieuwbouw en verduurzaming zijn daarin vaak niet of maar voor een deel meegenomen. Om inzicht te hebben in de consequenties van de opgave voor middellange en lange termijn heeft Finance Ideas het Corporatie Prognosemodel beschikbaar. Dit prognosemodel is door woningcorporatie Zeeuwland ingericht en in gebruik. Johan Conijn van Finance Ideas en Marco van der Wel, directeur-bestuurder van Zeeuwland, zullen een doorkijk geven in de opzet en bruikbaarheid van de uitkomsten van het prognosemodel.

Programma

16.30 uur     Opening door Jan de Groot, ambassadeur van Verstegen

16.40 uur     Toepassing van softcontrols door Sanne Hardenbol

17.20 uur     Actualiteiten woningcorporaties door Angelique van Horik en Moussa Azzaimi

18.00 uur     Pauze

18.30 uur     Doorkijk “Opgaven en middelen” in de praktijk, door Johan Conijn van Finance Ideas

en Marco van der Wel, directeur-bestuurder van woningcorporatie Zeeuwland

20.00 uur     (uiterlijk) Einde van het seminar

Voor wie

Het seminar is bedoeld voor toezichthouders en bestuurders. Vanwege de te bespreken beleidseffecten is het seminar zeker ook interessant voor controllers/financials, MT-leden en andere medewerkers van woningcorporaties. Daarom zijn ook andere belangstellenden van uw woningcorporatie welkom. Dit seminar is Cedeo-gecertificeerd. Deelnemers met een accountantstitel krijgen een deelnamebewijs en andere deelnemers 3 fit & proper – punten volgens de Governance code.

Praktische informatie

Het seminar wordt digitaal gegeven. Wilt u de datum in uw agenda reserveren? Voorafgaande aan het seminar ontvangt u een link waarmee u 15 december digitaal kunt inloggen.

Aan het seminar zijn voor u geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelden Van Soft controls naar harde targets
Eventueel afwijkend factuurdadres kunt u hier vermelden
Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2021 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave