Informatiebijeenkomsten Wet Arbeidsmarkt in Balans

  • Maandag 7 oktober 2019 van 14.30 tot 17.00 uur
  • Woensdag 9 oktober 2019 van 18.30 tot 21.00 uur

Locatie: Noordendijk 207, 3311 RN  Dordrecht

Op 28 mei jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Eerste kamer. De WAB is het vervolg op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en heeft als doel de negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid te beperken. Kort samengevat beoogt deze wetgeving voor werkgevers dat het aangaan van een vast contract aantrekkelijker is dan een flexibel contract, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Deze wet wijzigt het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020 ingrijpend. Voor iedere werkgever zal het aandachtsgebied anders zijn. U zult in ieder geval met een aantal wijzigingen aan de slag moeten.

Wij praten u graag bij over de wijzigingen en nodigen u uit voor een van onze informatiebijeenkomsten.

De wetgeving zal in het geheel met voorbeelden uitgelegd worden en u zult vanzelfsprekend in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen. Ook kunt u onze specialisten na de presentatie aanspreken.

Aan het bijwonen van een van deze bijeenkomsten zijn voor u geen kosten verbonden.

Interesse? Schrijf u vóór 1 oktober a.s. in.

 

Aandachtspunten voorafgaand aan ingangsdatum WAB
Voorafgaand aan bovenstaande bijeenkomsten attenderen wij u op onderstaande voor uw organisatie (mogelijke) aandachtspunten:

Ketenregeling
Let op bij de verlenging van contracten voor bepaalde tijd, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de verlengde totale duur van drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd.

Transitievergoeding
Voorkom dat arbeidsovereenkomsten eindigen op of na 31 december 2019. In die gevallen is een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst eindigt op verzoek van werkgever.

Premiedifferentiatie Algemeen werkloosheidsfonds
Zie erop toe dat voor alle contracten voor onbepaalde tijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst/bevestiging beschikbaar is zodat met ingang van 1 januari 2020 het lage premiepercentage mag worden toegepast.

Oproepovereenkomsten/min-max contracten
Deze overeenkomsten moeten bijna altijd worden aangepast en vraagt maatwerk.

Uitbetaling over-/meeruren
Voorkom dat bij contracten van minder dan 35 uur per week er meer dan 30% over-/meeruren worden uitbetaald.

Vergoeding bereikbaarheidsdiensten (consignatie)
Zorg ervoor dat voor medewerkers met consignatie- of bereikbaarheidsdiensten een vergoeding in tijd of in geld wordt overeengekomen.

Ontslag
Het ontslagrecht wijzigt weer. Het kan aantrekkelijk zijn om een ontslagprocedure op of na 1 januari 2020 op te starten.

Speelt één van deze aandachtspunten bij u? Of heeft u op dit moment vragen over dit onderwerp?
Neemt u dan contact met ons op.

Lisette Nieuwstraten
l.nieuwstraten@verstegenhrm.nl

Ella de Rooij
e.de.rooij@verstegenhrm.nl

Linda Smit
l.smit@verstegenhrm.nl

Wij adviseren u graag.

Aanmelden

Aanmelden Informatiebijeenkomsten Wet Arbeidsmarkt in Balans
Datum *
Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2019 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave