Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Een risico van samenwoners

Bij de koffieautomaat hoort u dat één van uw medewerkers is gaan samenwonen. U feliciteert hem of haar, maar is dit wel een felicitatie waard als u verder niets doet?

In vrijwel elke pensioenregeling is tegenwoordig wel een partnerpensioen verzekerd. Als uw medewerker overlijdt, dan keert de pensioenuitvoerder levenslang een bedrag uit aan zijn of haar partner. Maar voor wie geldt het partnerpensioen nu eigenlijk? In Nederland is het normaal dat voor alle gehuwde en geregistreerde partners een partnerpensioen is verzekerd, maar hoe zit dat met medewerkers die samenwonen?

Er zijn verschillende definities voor het begrip samenwonende partner te onderscheiden in pensioenreglementen. De medewerker kan al een partner in de zin van de pensioenregeling hebben wanneer hij/zij zes maanden met iemand op hetzelfde adres staat ingeschreven! Pensioenreglementen kunnen ook als eis stellen dat er sprake moet zijn van een samenlevingsovereenkomst die is opgemaakt in de vorm van een notariële akte.

Veel pensioenfondsen en verzekeraars hebben tegenwoordig een koppeling met de Basisregistratie Personen, voorheen de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA). De pensioenuitvoerder wordt hierdoor automatisch geïnformeerd of iemand gehuwd is, dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan. De pensioenuitvoerder wordt echter niet geïnformeerd of iemand samenwoont. Voor de duidelijkheid, niet alle pensioenuitvoerders hebben een dergelijke koppeling.

Wanneer u als werkgever een pensioenregeling binnen uw onderneming heeft, dan bent u wettelijk verplicht uw medewerkers goed voor te lichten over de pensioenregeling. U moet dus ook goed communiceren of de partner van uw  medewerker wel of niet in aanmerking komt voor een partnerpensioen. Bij de meeste pensioenuitvoerders is het partnerpensioen pas gedekt als de partner is aangemeld bij de pensioenuitvoerder.

Wanneer een partner niet is aangemeld, kan de pensioenuitvoerder weigeren het partnerpensioen uit te keren na het overlijden van uw werknemer. Heeft de partner volgens het pensioenreglement wel recht op een partnerpensioen dan zal deze ongetwijfeld bij u aankloppen. In voorkomende gevallen moet u het partnerpensioen gaan uitkeren, of gaat de pensioenuitvoerder wel uitkeren, maar wordt de schade op u verhaald.

In dergelijke gevallen is de schade aanzienlijk. Een voorbeeld: de partner van uw werknemer is een vrouw van 40 jaar en heeft recht op een partnerpensioen van € 1.500 per maand dat levenslang aan haar moet worden uitgekeerd. U bent vergeten de partner aan te melden bij de pensioenverzekeraar en u moet nu de schade betalen. Deze schade is het bedrag dat een verzekeraar nodig heeft om het partnerpensioen te kunnen uitkeren en bedraagt in dit geval dan al snel meer dan € 600.000!

Uw taak als werkgever is goed op de hoogte blijven, zorgen voor een goede communicatie en beheer van uw pensioenregeling. Goed werkgeverschap is niet begrensd tot afspraken met uw directe medewerker op pensioengebied, zorg voor de partner is in deze ook uw financieel belang.

Weet u hoe het partnerbegrip luidt in uw eigen pensioenregeling? Is dat niet het geval, dan is het van belang om hier naar te (laten) kijken!

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey