Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Duurder dividend

Weet u nog dat het kabinet recent op zoek was naar mogelijkheden om meer geld uit te geven? Vorig jaar nog zocht het kabinet naar mogelijkheden om uitgaven te doen uit het zogenoemde Wopke-Wiebes-Fonds. In een jaar tijd is de situatie in Nederland echter behoorlijk veranderd. Voorbeelden hiervan zijn de oplopende inflatie, de tekorten op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne. Diverse andere financiële tegenslagen leiden er nu toe dat het kabinet inmiddels driftig op zoek is naar geld. De gevonden slachtoffers: vermogende particulieren en bedrijven.

In de voorjaarsnota die in mei is uitgebracht, worden enkele maatregelen genoemd. Bijvoorbeeld het terugbrengen van de tariefopstap in de vennootschapsbelasting en het verder verhogen van de overdrachtsbelasting. In deze column wil ik graag stilstaan bij een maatregel die ziet op box 2; de verhoging van belastingen op dividenden.

Ondernemers of beleggers met een eigen B.V. worden belast in box 2. Dividenduitkeringen zijn nu effectief belast tegen een tarief van 26,9%. Het kabinet heeft nu het plan om in box 2 twee schijven te introduceren met ingang van 2024. Een eerste schijf van 26% voor de eerste 67.000 euro aan inkomsten en een tweede schijf van 29,5% voor het meerdere. Een stijging van 26,9% naar 29,5% is in absolute zin een stijging van zo’n 10%… En dan ‘vergeet’ ik gemakshalve nog even dat het tarief tot enige jaren terug nog gelijk was aan 25%.

Dividenduitkeringen komen uit de winst en daar is al vennootschapsbelasting over betaald. Dit tarief bedraagt aan de top 25,8%. Het hoge gecombineerde tarief aan vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting bedraagt straks zo’n 48%. Bijna de helft komt dan ten goede aan de Nederlandse schatkist.

Uiteraard kan deze afdracht worden beperkt door gebruik te maken van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting en straks ook in de inkomstenbelasting. Het kan straks verstandig zijn om ieder jaar een dividend uit te keren ter grootte van de eerste schijf. Deze schijf bedraagt 67.000 euro per jaar (volgens de huidige plannen) en voor fiscale partners in principe het dubbele. Op die manier kan jaarlijks zo’n 3.500 euro aan belastingen worden bespaard.

Er zijn nog andere factoren die het wel of niet uitkeren van dividend beïnvloeden, maar het zal mij niet verbazen als dividendplanning de komende jaren steeds belangrijker wordt. Zeker nu ook de schuld aan de eigen B.V. vanaf volgend jaar fiscaal gemaximeerd wordt.
Vooralsnog gaat het om voorstellen, maar de kans dat vermogende particulieren en bedrijven meer belasting gaan betalen is zeer groot. Het is somber bericht, maar donkere wolken verzamelen zich boven Nederland. Helaas niet gevuld met regen, maar met hogere belastingen.

Jan van Neerbos

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey