De volgende pyrrusoverwinning?

Onze fiscale wetgever probeert haar regels vaak zo vorm te geven dat het niet uit moet maken in welke vorm een onderneming wordt gedreven. Zo kunt u zonder belastingheffing uw eenmanszaak omzetten in een B.V. en omgekeerd. Op een aantal onderdelen vindt de wetgever dat die gelijke behandeling niet zo nodig is. Gelukkig hebben we dan rechters in dit land die armlastige burgers te hulp schieten. Recent heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen bij zo’n onrechtvaardige ongelijke behandeling.

In Nederland willen we graag de toekomstige ondernemers fiscaal ondersteunen als zij de onderneming van iemand overnemen. Onder bepaalde voorwaarden kan een onderneming belastingvrij of bijna belastingvrij worden overgedragen. Dit gebeurt met name binnen familieverhoudingen. Ook hierbij maakt het niet uit of sprake is van een eenmanszaak of aandelen in een B.V.

Als er panden bij een bedrijfsoverdracht betrokken zijn, dan maakt het volgens de wetgever opeens wel uit in welke vorm de onderneming wordt gedreven. Als hoofdregel geldt dat bij de overdracht van panden overdrachtsbelasting is verschuldigd. Er geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting als een privé persoon een eenmanszaak overneemt. De voorwaarden zijn dan:

–        het pand behoort tot het vermogen van een ondernemer en is aan zijn onderneming dienstbaar;

–        de verkrijgers zijn familieleden; en

–        de verkrijgers zetten de onderneming in haar geheel (desnoods in fasen) voort.

Er zijn veel ondernemers die tijdens hun ondernemersleven winsten hebben gemaakt in hun B.V. en deze winsten beleggen in panden. Bij de verkrijging van aandelen in zo’n B.V. gaan er geen panden direct over op de verkrijger; hij krijgt immers “slechts” aandelen. Om toch overdrachtsbelasting te kunnen heffen, heeft de wetgever dergelijke aandelen bestempeld als zogenoemde fictieve onroerende zaken en dan kun je opeens wel overdrachtsbelasting heffen.

Omdat het bij B.V.’s met vastgoed vaak om grote bedragen gaat, was een overdracht van aandelen in een dergelijke B.V. voor een belastingplichtige aanleiding om de zaak voor te leggen aan de rechter. Het Gerechtshof stelde de belastingplichtige in het gelijk en vond dat ook bij de overdracht van aandelen een vrijstelling moest gelden, net zoals bij een bedrijfsoverdracht door een privé persoon. De Belastingdienst was het daar niet mee eens en legde de zaak voor aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde dat de zogenoemde doorkijkbenadering moet worden toegepast en dat de vrijstelling ook hier van toepassing is. Een belangrijk aspect is wel dat de B.V. een onderneming moet drijven. Een enkel pandje zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. En een vervelende overweging van de Hoge Raad is dat zij de vrijstelling van toepassing verklaart als alle aandelen in één keer moeten worden geschonken. Dit zal voor de Belastingdienst vast een argument worden om gefaseerde overdrachten niet vrij te stellen. En anders kan de wetgever altijd nog de wet aanpassen. Hopelijk toont de wetgever zich dit keer geen slechte verliezer!

 

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor MKB, overheid en non-profit.

© 2019 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave