Achtergronden

Direct meer weten?

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector. Lees hier het laatste nieuws. Of meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven. Ontvang de nieuwste achtergronden in uw mailbox

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2019

Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten Versterking rechten oproepkrachten Ketenbepaling Duur WW 1. Ontslagregels Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen? Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2019

Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2019

Rekensom is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de ...

Achtergronden
Meer

Samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden

Samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden Het nieuwe bestuur van Zuid-Holland staat voor de opgave om de provincie de komende periode verder te brengen en de inwoners te laten genieten van de brede welvaart in onze provincie. De regio Drechtsteden draagt graag bij aan die opgave. Ons ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2019

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Waar en door wie is btw verschuldigd? Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2019

Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2019

Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2019

Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2019

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer, in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Loonkostenvoordelen 2019

Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Fiscale eenheid 2019

De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod. Let op! Een uitspraak (22 februari 2018) ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting 2019

U heeft hier nog tot 1 januari 2020 de tijd voor. In deze advieswijzer leest u wat het betekent als u uw pensioen in eigen beheer omzet in een oudedagsverplichting. Van afstempeling naar omzetting Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer meer pensioen in eigen beheer opbouwen. U mag dan ook geen ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop 2019

Afkoop met korting Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer meer pensioen in eigen beheer opbouwen. U mag dan ook geen bedrag meer toevoegen aan uw reeds in de bv opgebouwde pensioenvoorziening. Dit opgebouwde pensioen kunt u nog tot eind 2019 afkopen met een belastingkorting. Een andere reden kan ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u?

U heeft nog tot 1 januari 2020 om uw keuze te maken. Afhankelijk van uw keuze moet uw partner instemmen en heeft u een informatieplicht richting de Belastingdienst. In deze advieswijzer leest u hier meer over. Einde pensioen in eigen beheer Het pensioen in eigen beheer kent de nodige voordelen, ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2019: de hoofdpunten op een rij

De regels op een rij Uitgangspunt in de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Eigen woning 2019

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Eigenwoninglening, aflossing en renteaftrek Eigenwoninglening Voor een eigenwoninglening geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Auto en fiscus 2019

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggebracht. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2019 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Bijtelling privégebruik ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019

Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen, om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Estate planning 2019

Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet ...

Achtergronden
Meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2019

Geboorteverlof Vanaf 1 januari 2019 treedt de ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof’ (WIEG) in werking en gaat het geboorteverlof – ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd – van 2 dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week (dus maximaal 5 ...

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2019 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave