Actualiteiten

Direct meer weten?

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor MKB, overheid en non-profit. Lees hier het laatste nieuws. Of meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven. Ontvang de nieuwste actualiteiten in uw mailbox

Actualiteit
Meer

Btw-tip! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen?

De horeca kent tal van arrangementen. Denk aan een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief dient u dan toe te passen? Rondvaart met diner Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de vraag aan de ...

Actualiteit
Meer

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Aftrek hypotheekrente Heeft u een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%. Aftrek zorgkosten Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet ...

Actualiteit
Meer

Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden. Wanneer middeling? ...

Actualiteit
Meer

Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken

Vrijstelling schenkbelasting Kruislings schenken wordt gebruikt om meerdere keren van de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning gebruik te kunnen maken. De vrijstelling bedraagt in 2019 eenmalig € 102.010. Constructies Via constructies waarbij ouderparen met anderen afspreken ...

Actualiteit
Meer

Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen?

Belangrijke arbeidsvoorwaarde Een auto van de zaak is inmiddels een niet meer weg te denken arbeidsvoorwaarde. Omdat de auto meestal ook privé gebruikt mag worden, bespaart de werknemer zich de kosten van aanschaf en gebruik van een auto in privé. Kostenbesparing Onlangs kwam een ...

Actualiteit
Meer

Brexit: toestemming uitstel

Premier May van het VK gaat het uitstel aanvragen in Brussel. Dat wil nog niet zeggen dat een no deal van de baan is. Alle 27 lidstaten moeten namelijk met het uitstel instemmen. Als één van de Europese lidstaten tegen is, dreigt alsnog een no deal op 29 maart. Of de lidstaten ...

Actualiteit
Meer

Bewaar uw administratie op de juiste wijze

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u dit doet, maar uw administratie moet wel binnen een redelijke termijn te controleren zijn. Bovendien bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw administratie controleerbaar blijft. ...

Actualiteit
Meer

Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal

Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een Brexit zonder deal. Donderdag 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de Brexit, dat een no deal moet voorkomen. Uitstel Uitstel van de Brexit ...

Actualiteit
Meer

Uw verpachte grond in box 1 of in box 3?

Vijf verschillende situaties bij verpachting Er zijn in de inkomstenbelasting vijf verschillende situaties bij verpachting: 1. Verpachten aan verbonden persoon U verpacht aan een verbonden persoon. Een verbonden persoon is/zijn:a. uw (gehuwde of geregistreerde) partnerb. degene ...

Actualiteit
Meer

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Dit besliste de rechtbank Noord-Holland onlangs. Fictieve dienstbetrekking Als ...

Actualiteit
Meer

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar!

Als het goed is, heeft u onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand ontvangen. Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens u niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan. Verschillende methodes Er zijn ...

Actualiteit
Meer

Fiscale regelingen voor gezonder personeel

Arbowet De Arbowet schrijft voor welke verplichtingen u als werkgever heeft, zoals een veilige werkplek. Voorzieningen op grond van deze verplichtingen zijn vrijgesteld van belasting. Het maakt niet uit of u de voorziening vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Let op! Als voorwaarde is ...

Actualiteit
Meer

Zzp'er inhuren? Let op regels Wet DBA!

Van de ruim 100 bezochte bedrijven blijkt ruim 56% in meer of mindere mate onjuist te handelen. Bij 12 bedrijven wordt een vervolgonderzoek ingesteld, omdat er kwaadwillendheid wordt vermoed. Wet DBA De fiscale positie van zzp’ers heeft al jaren de aandacht van de politiek. Momenteel is ...

Actualiteit
Meer

Wijziging Wet WOZ in de maak

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden. Hogere WOZ-waarde ...

Actualiteit
Meer

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting en bedraagt € 7.280 per jaar. Dit bedrag kunt u in mindering op de winst brengen. Voorwaarden De zelfstandigenaftrek kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat u als ondernemer ...

Actualiteit
Meer

Datalekken, wat leren we ervan?

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren? De meest voorkomende type datalekken betroffen: Het versturen of ...

Actualiteit
Meer

Pech onderweg, wat mag u vergoeden?

In de winter hebben sommige auto’s moeite om ‘s morgens te starten. Of ze scheiden er onderweg mee uit. Kunt u uw werknemer die met pech langs de kant van de weg staat een financiële helpende hand toesteken, en hoe zit dat fiscaal? Kan dat onbelast? Auto van de zaak? Van belang ...

Actualiteit
Meer

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga. Op […]

Actualiteit
Meer

Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks

Vrachtwagens, bussen en touringcars zorgen voor 6% van de totale Europese CO2-uitstoot. De beperkingen voor nieuwe vrachtwagens zijn nodig om de klimaatdoelen te halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Het akkoord gaat om vier categorieën vrachtwagens, die gezamenlijk 70% van ...

Actualiteit
Meer

Controleer berekening LIV en LKV

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt. LIV Het LIV is een ...

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor MKB, overheid en non-profit.

© 2019 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave