Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Gemeenten

GEMEENTEN
De (financiële) administratie van gemeenten moet vanzelfsprekend in orde zijn. Verstegen kan u daarin op verschillende manieren ondersteunen. Van detachering van medewerkers en het uitvoeren van uiteenlopende opdrachten tot het uitvoeren van controle-activiteiten – Verstegen accountants en adviseurs heeft de kennis en de mensen in huis om u optimaal van dienst te zijn. Tientallen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen doen al een beroep op Verstegen.

Team van specialisten
Verstegen formeert voor u een partner-duo, dat de communicatierol naar Raad respectievelijk College invult. En met verantwoording in het kader van EU projecten hebben wij niet alleen veel ervaring, maar zelfs een controleteam onder leiding van een partner die geaccrediteerd first level controller (FLC) is.

Contact
Meer weten? Neem contact op met onze aanspreekpunten voor gemeentelijke organisaties:

Dany Vermaas RA MGA
(06) 21 42 80 07
d.vermaas@verstegenaccountants.nl
Wayne de Vries RA
(06) 82 95 14 43
w.de.vries@verstegenaccountants.nl

Grondexploitatie
Verstegen is expert op het gebied van grondexploitatie van gemeenten. We hebben ruime ervaring in gemeenschappelijke regelingen die als doel hebben bouwgronden te exploiteren. Verstegen legt zowel de nadruk op rechtmatigheid vanuit de verslaggevingsvoorschriften als op de doelmatigheidsvraagstukken.

Zorgsector en gemeenten
Gemeenten en de zorgsector hebben steeds vaker met elkaar te maken. Verstegen heeft ook in laatstgenoemd werkveld veel ervaring en contacten, van ouderenzorg tot gehandicapten- of jeugdzorg. Zo adviseerden wij over het Landelijk format en accountantsprotocol Wmo/Jeugdwet 2015 – alom geprezen vanwege de praktische insteek en doeltreffende werking.

Pre-auditservices en afgifte van specifieke controleverklaringen
Als accountantskantoor voor gemeenten houden we ons enerzijds bezig met afgifte van specifieke controleverklaringen en anderzijds met het ‘controlerijp’ maken van de jaarrekening, met name de rechtmatigheidscontrole. Zo nemen we u veel werk uit handen en versterken we de administratieve organisatie.

Werkgroep decentrale overheden en reviews
Verstegen maakt deel uit van de Werkgroep Decentrale Overheden en is dus als eerste op hoogte van de laatste ontwikkelingen. We verwerken deze direct in onze eigen controleaanpak. De resultaten van de reviews door de Auditdienst Rijk (ADR) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn zonder uitzondering goed.

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2023 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave