Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Financieel Forensisch Onderzoek

Stel, uw organisatie krijgt te maken met fraude, integriteitsschendingen, corruptie of andere onregelmatigheden waarbij geld in het spel is. Dan wilt u natuurlijk weten wat er precies is gebeurd, hoe dat is gebeurd en wat de gevolgen zijn. En dat vereist gedegen en objectief financieel forensisch onderzoek. Verstegen Forensics heeft de hiervoor benodigde expertise in huis.

Contact

Wilt u meer weten over financieel forensisch onderzoek? Voel Marc de Gunst eens aan de tand. Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek.

mr. drs. Marc de Gunst
(078) 648 15 55
m.de.gunst@verstegenffo.nl

Fraudeonderzoek

Elke organisatie kan geconfronteerd worden met interne of externe fraude. De gevolgen van die fraude kunnen groot zijn, en niet alleen in financieel opzicht. Er is ook het gevaar van imagoschade en personele gevolgen. Een goed en gedegen onderzoek is dan ook van het grootste belang.

Verstegen Forensics voert fraudeonderzoek uit en richt zich daarbij uiteraard op het vaststellen van de feiten: wie heeft er gefraudeerd? Welke werkwijze is er gehanteerd? En wat is de schade die hierdoor is ontstaan?

Daarnaast zorgen we ervoor dat de gevolgen van de fraude tot een minimum beperkt blijven. We adviseren over interne en externe communicatie, over het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, verzorgen aangifteondersteuning en verrichten onderzoek naar vermogenscomponenten om de schade zo mogelijk te verhalen.

Omdat ontlastend bewijs bij fraudeonderzoek net zo belangrijk is als belastend bewijs, geven we bij onze onderzoeken steeds ruime gelegenheid voor wederhoor.
Wilt u eens horen hoe we dat doen? Neem dan contact met ons op.

Lees verder

Geschilondersteuning

Lees verder

Insolventieondersteuning

Lees verder

Risicobeheersing

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey