Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Administratie en dossiers

ADMINISTRATIE EN DOSSIERS
Wie personeel heeft, is verplicht een personeelsdossier bij te houden. Goed bijgehouden en kloppende contracten en afspraken geven ook duidelijkheid en voorkomen problemen bij ziekte en ontslag. Verstegen HRM weet precies aan welke regels uw personeelsadministratie moet voldoen en helpt u bovendien bij het bijhouden ervan.

Contact
Kunt u professionele ondersteuning gebruiken of heeft u vragen over uw personeelsadministratie?

 

Lisette Nieuwstraten
(06) 43 07 90 87
l.nieuwstraten@verstegenhrm.nl

Arbeidsovereenkomsten
De arbeidsovereenkomst vormt de belangrijkste basis van de individuele afspraken tussen werkgever en werknemer. U wilt dus zeker weten dat die voldoet aan wet- en regelgeving. Verstegen HRM toetst uw overeenkomsten en past aan waar dit nodig is, adviseert over arbeidsvoorwaarden en contractbeleid en verzorgt de signaleringen, zodat u genoeg tijd heeft om na te denken over voortzetting of juist beëindiging van het contract.

Personeelsdossiers altijd op orde
In het geval van ziekte, disfunctioneren en ontslag is het belangrijk dat een aantal zaken goed zijn bijgehouden en bewijsbaar zijn. U wilt immers geen discussie of zelfs loonsancties, ontslagvergoedingen of andere schadeclaims. Verstegen HRM heeft standaard formulieren, bevestigingsbrieven, checklists en stroomschema’s voor u of maakt ze voor u op maat. Zo houdt u uw personeelsdossiers perfect op orde.

Resultaatgerichte functieprofielen
Een functiebeschrijving is de basis voor het functioneren, beoordelen en belonen van uw medewerkers. Maar ook bij werving, selectie en het (her-)verdelen van de taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie komt een doordacht functieprofiel goed van pas. Zo zorgt u voor de juiste medewerkers op de juiste plaats.

Arbeidsvoorwaarden en afspraken
Zoveel mensen, zoveel afspraken. Verstegen HRM verzorgt de contracten, personeelshandboeken en bedrijfsreglementen met alle onderwerpen die voor uw organisatie van belang zijn om afspraken over te maken. Zo zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen helder voor alle partijen.

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey