Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Accountancy bij Verstegen Accountants

ACCOUNTANCY
Het nemen van verantwoorde beslissingen begint bij betrouwbare informatie. Dit is bij Verstegen in goede handen, daar kunt u op rekenen. Onze accountants en adviseurs fungeren als klankbord, voorzien in advies in dagelijkse en bijzondere situaties en bieden de informatie en cijfers die u, uw aandeelhouders en andere belanghebbenden nodig hebben voor het maken van weloverwogen zakelijke keuzes. Voor de accountants en adviseurs van Verstegen zijn integriteit, deskundigheid en betrouwbaarheid de belangrijkste speerpunten.

“Accountants zijn niet de hele dag met cijfers bezig, maar met mensen.”
Drs. Edzo van den Berg RA, Partner en MKB specialist

Voor iedere opdrachtgever hanteren we een onafhankelijke en op maat gemaakte aanpak. Diezelfde focus op maatwerk ziet u terug in onze gerichte adviezen. Verstegen houdt zich niet alleen bezig met cijfers, maar ook met het bedrijf eromheen en de medewerkers en eigenaren die daarbij horen. Ons inlevingsvermogen maakt – in combinatie met onze grote kennis en dito ervaring – een passend en constructief advies over uw bedrijfsvoering mogelijk. Voor meer zekerheid, nu en later.

Contact
Interessant? Bel gerust eens met Edzo van den Berg of één van onze andere accountants.

Drs. Edzo van den Berg RA
e.van.den.berg@verstegenaccountants.nl

Inrichten administratie
Goede informatievoorziening begint bij een slimme inrichting van uw administratie. Onze accountants en adviseurs helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw administratie precies die informatie levert die u nodig heeft op precies het goede moment. Met moderne technologie zorgen wij ervoor dat het invoeren van gegevens efficiënt gebeurt en dat u uw administratie kunt raadplegen op ieder moment en vanaf iedere plek die u wilt.

Tussentijdse rapportage

U en andere belanghebbenden kunnen behoefte hebben aan een tussentijdse rapportage, zoals maand- of kwartaalcijfers. Wij kunnen u adviseren over de inrichting van de tussentijdse rapportage en u ondersteunen bij het periodiek opstellen daarvan. Soms verlangen externe partijen, zoals banken of toezichthouders, een verklaring van de accountant bij de tussentijdse rapportage. Graag bespreken wij dan met u welke mogelijkheden hiervoor bestaan en wat in uw geval het beste past.

Jaarrekening samenstellen

De jaarrekening is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders en de financiers over de financiële resultaten van de onderneming. Als u ons een samenstellingsopdracht verstrekt, bent u ervan verzekerd dat uw jaarrekening voldoet aan de eisen. Onze samenstellingsverklaring geeft u bovendien de bevestiging dat de informatie in de jaarrekening zorgvuldig tot stand gekomen is. Voor de accountants en adviseurs van Verstegen is de samengestelde jaarrekening geen eindproduct, maar een vertrekpunt. Wij geven u praktische tips en advies op maat, voor meer zekerheid en meer succeskansen.

Jaarrekening controleren of beoordelen

Rechtspersonen kunnen verplicht zijn om op de jaarrekening een accountantscontrole uit te laten voeren. Verstegen accountants en adviseurs beschikt over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleende vergunning voor het verrichten van zo’n wettelijke controle. Rechtspersonen die deze verplichting niet hebben, kunnen ervoor kiezen om de jaarrekening vrijwillig te laten controleren of te laten beoordelen. Afhankelijk van de opdracht die u geeft, zal ons onderzoek diepgaander zijn en geven wij meer zekerheid dat uw jaarrekening een getrouw beeld geeft. Wij bespreken graag met u welk type opdracht het beste in uw situatie past.

Bijzondere verklaringen

Soms vraagt een externe partij u om een bijzondere verklaring van uw accountant. Bijvoorbeeld uw bedrijfsschadeverzekeraar of uw brancheorganisatie. Of een organisatie die u of uw personeel inleent. Bijzondere verklaringen worden in veel verschillende situaties gevraagd en verstrekt. Krijgt u hiermee te maken? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Begroting en prognose

Als ondernemer vindt u het waarschijnlijk belangrijker om vooruit te kijken dan achteruit. Dat vinden wij ook. Vanuit de informatie in de jaarrekening richten wij graag samen met u de blik op de toekomst. Onze accountants en adviseurs beschikken over slimme hulpmiddelen om snel verschillende toekomstscenario’s te kunnen doorrekenen. Handig voor uzelf om uw koers te bepalen, of voor financiers als u voor investeringsbeslissingen staat. Als dat nodig is, kunnen wij uw begroting of prognose voorzien van een bijzonder onderzoekrapport dat bevestigt dat u zich heeft gebaseerd op redelijke veronderstellingen.

Bijzonder onderzoek

U kunt de accountants en adviseurs van Verstegen ook inschakelen voor een bijzonder onderzoek. Bijvoorbeeld bij waarderingsvraagstukken en voor een due diligence onderzoek bij een fusie of overname. Onze betrokkenheid is vooral van toegevoegde waarde bij tegengestelde (financiële) belangen. Afhankelijk van de situatie gaan we met u in gesprek over het doel van het onderzoek, de werkzaamheden die wij kunnen uitvoeren en de manier waarop wij zullen rapporteren. Graag informeren wij u over de grote verscheidenheid aan bijzondere onderzoeken die wij voor u kunnen verrichten.

IT-auditing

Net als iedere andere ondernemer maakt u in steeds hogere mate gebruik van automatisering. Maar u hoort ook steeds vaker over problemen die daarbij kunnen spelen. Twijfelt u of uw automatiseringsomgeving optimaal is ingericht en voldoende beveiligd is tegen verlies of misbruik van uw gegevens? Of heeft u een ISAE 3402 rapportage nodig voor een externe partij met de bevestiging dat uw automatisering aan de eisen voldoet? Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze IT-auditors. Zij brengen graag voor u in kaart waar de zwakten in uw systeem zitten en komen met praktische oplossingen.

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2023 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave