Loonheffingen en sociale verzekeringen

Elke onderneming wordt regelmatig geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van loonheffingen en sociale verzekeringen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om nieuwe fiscale en sociale regelgeving voor werknemers, de specifieke aspecten van een arbeidsverhouding van een DGA, de inzet van arbeidskrachten van collega-bedrijven of grensoverschrijdende arbeid. Bij deze issues ontbreekt intern vaak de kennis om een goede oplossing te formuleren.

Wat Verstegen voor u doet

Wij geven advies en ondersteuning bij alle loonbelastingzaken en vraagstukken op het vlak van sociale verzekeringen en aanverwante rechtsgebieden. Tevens staan wij u bij in het contact met de fiscale autoriteiten: assistentie bij bezwaar en beroep, begeleiding bij controles door de belastingdienst en overleg met de fiscus of uitvoeringsinstantie.

Terug naar salarisadministratie